Načrt za uspešno vzdrževanje nepremičnin

Redno vzdrževanje nepremičnin pomaga preprečiti tudi draga popravila. Majhne težave, kot so puščanje, razpoke ali težave z električno napeljavo, lahko hitro prerastejo v večja in dražja popravila, če se jih ne lotimo takoj. Manjše puščanje vode lahko na primer povzroči nastanek plesni, strukturno škodo in obsežna popravila, če ga pustimo brez ukrepanja. Z rednimi pregledi in vzdrževanjem nepremičnin lahko takšne težave odkrijete in odpravite že v zgodnji fazi ter tako lastnikom nepremičnin prihranite draga popravila v prihodnosti. V kolikor potrebujete zanesljivo podjetje, ki bo poskrbelo za vaše nepremičnine, kliknite na povezavo SPL Ljubljana https://www.spl.si/. Continue reading “Načrt za uspešno vzdrževanje nepremičnin”

Ključni lastnosti vsakega uspešnega upravnika večstanovanjskih stavb

upravnik nepremicninUpravljanje nepremičnin in stanovanjskih objektov je zahtevna naloga, zato je potrebno izbrati takšno podjetje, katero ima dovolj znanja in izkušenj na področju upravljanja z večstanovanjskimi stavbami. Stanovalci oziroma lastniki in najemniki posameznih stanovanj v objektu večinoma komunicirajo z eno osebo oziroma enim upraviteljem, ki je zadolžen za upravljanje njihovega objekta. Vendar oseba, ki je zaposlena na delovnem mestu upravitelja, upravlja z večjim številom stanovanjskih objektov. Prav zato upravnik potrebuje veliko različnih veščin, znanj in izkušenj, da bi zmogel uravnotežiti vsakodnevne naloge in odgovornosti. Continue reading “Ključni lastnosti vsakega uspešnega upravnika večstanovanjskih stavb”