Facebook oglaševanje je izjemno priljubljeno

Vsi vemo, kako zelo priljubljen je Facebook. Raziskave kažejo, da že večina uporabnikov spleta uporablja tudi Facebook. Ravno zato je lahko tudi Facebook nadvse primerno orodje za oglaševanje. Vemo, da je vrst oglaševanja veliko, toda Facebook oglaševanje je verjetno med najbolj produktivnimi vrstami spletnega oglaševanja. Želite povečati prodajo prek Facebooka? Lotite se Facebook oglaševanja! Za več informacij kliknite na povezavo http://www.nasvet.com/facebook_oglasevanje/.
Continue reading “Facebook oglaševanje je izjemno priljubljeno”

Na spletu lahko odlično zaslužite tudi z vašo dejavnostjo

Podjetje se pri vstopu v internetni prostor srečuje z dilemami, ki se nanašajo na investicijsko smiselnost, možnosti generiranja zaslužka in ustreznost poslovnih pristopov. Tehnologije in procesi, ki narekujejo razvoj poslovnih modelov na internetu so za različne panoge različno smiselni in opravičljivi.

Oblikujemo celovite internetne poslovne modele in načrte za vstop na lokalnih in globalnih internetnih trgih. Izvajamo celovito načrtovanje, ki obsega:

 • strateško načrtovanje: poslovne priložnosti, dodana vrednost, analiza konkurence,
 • marketinško načrtovanje: ključni kupci, spletne skupnosti,
 • finančno načrtovanje: vložki, stroški, analiza ROI,
 • operativno načrtovanje: kadrovske potrebe, outsourcing storitev, partnerji,
 • tehnično načrtovanje: administracija, programska oprema

Spletne strani in mesta

Nudimo celovite rešitve in razvoj spletnih mest, spletnih strani in portalov ter povezovanje backoffice in frontoffice sistemov in integracijo z intraneti in procesi v podjetju. Rešitve vključujejo:

 • spletna mesta za podporo dogodkom, blagovnim znamkam, storitvam.
 • spletna mesta podjetij, društev, agencij,
 • spletne trgovine, prodajna mesta, prodajni portali
 • korporativne portale,
 • ostale B2B in B2C rešitve,
 • napredne rešitve (mashups…)

Naše spletne rešitve upoštevajo marketinške, prodajne in tehnološke rešitve zato smo korak pred konkurenco!

Poslovni modeli

Podjetje se pri vstopu v internetni prostor srečuje z dilemami, ki se nanašajo na investicijsko smiselnost, možnosti generiranja zaslužka in ustreznost poslovnih pristopov. Tehnologije in procesi, ki narekujejo razvoj poslovnih modelov na internetu so za različne panoge različno smiselni in opravičljivi.

Oblikujemo celovite internetne poslovne modele in načrte za vstop na lokalnih in globalnih internetnih trgih. Izvajamo celovito načrtovanje, ki obsega:

 • strateško načrtovanje: poslovne priložnosti, dodana vrednost, analiza konkurence,
 • marketinško načrtovanje: ključni kupci, spletne skupnosti,
 • finančno načrtovanje: vložki, stroški, analiza ROI,
 • operativno načrtovanje: kadrovske potrebe, outsourcing storitev, partnerji,
 • tehnično načrtovanje: administracija, programska oprema.

Oglaševalske akcije

Podjetjem in oglaševalskim agencijam načrtujemo in izdelamo celovite ali delne internetne oglaševalske akcije. Oglaševalcem ponujamo outsourcing njihovih že obstoječih akcij (npr. v klasičnih medijih) ali izvedbo povsem novih oglaševalskih modelov. Celovita akcija vključuje:

 • določanje ali prilagoditev strategije, ciljev,
 • definicijo ciljnih uporabniških skupin,
 • določitev oglaševalskih pristopov,
 • določitev oglaševalskih kanalov,
 • določitev načina merjenja uspešnosti,
 • vrednotenje, povratna informacija (feedback) in izpeljava nadaljnje akcije.

Data Mining and Predictive Analytics

Vas zanima, kaj se dogaja na vaši strani? Kdo so uporabniki in kako se vedejo? Integracija ustreznih metričnih sistemov in sistemov, ki omogočajo napovedovanje vedenja je nujno za razumevanje uporabnikov in njihovih navad. Implementiramo metrično-analitična orodja za uspešno napovedovanje, ki temelji na:

 • uvedbe sistemov za učinkovit zajem podatkov,
 • kvantifikacije zajetih podatkov za nadaljnje analize,
 • realno časni (real time) sistemi poročanja v uporabni obliki,
 • svetovanje pri ostalih sistemih (Alexa, Google Analytics…)
 • data mining za ugotavljanje novih vzorcev,
 • statističnih analizah in modeliranju,
 • prediktivni modeli za ustrezno napovedovanje vedenja.

Pomagamo vam rešiti dilemo, kateri marketinški kanali upravičujejo investicijo, kako optimizirati promet na vaši strani in kako segmentirati vaše obiskovalce za optimalne rezultate.

Potrebujete drugo mnenje?

Kreativni pristopi pogosto ne sledijo novemu medijskemu miksu. Strankam tako omogočamo pridobitev drugega mnenja o njihovih marketinških akcijah in poslovnih modelih na internetu.

Storitev “Drugo mnenje” obsega analize:

 • pozicije podjetja na trgu
 • preteklih marketinških akcij podjetja
 • potencialnih kupcev na internetu
 • možnosti uporabe novih medijev
 • možnosti uporabe poslovnih modelov
 • generiranja zaslužka

S storitvijo “Drugo mnenje” vam garantiramo neodvisen vpogled in pristop.

Analiza internetnega prostora

Internet ponuja svoje komunikacijske, vedenjske, socialne, tržne in tehnološke zakonitosti, ki jih je pri ustvarjanju poslovnih modelov potrebno upoštevati. Analiza internetnega prostora zajema kvalitativno in kvantitativno poglobljene analize:

 • vedenja uporabnikov, socialnih skupin, mrež in odnosov,
 • uporabniške izkušnje, odziva uporabnikov,
 • strateškega pristopa, poslovnih modelov,
 • trendov,
 • plasiranja produktov in storitev,
 • uspešnosti oglaševalskih akcij,
 • konkurence in konkurenčnega prostora.

Analize se lahko opravijo celostno ali za določene segmente in so osnova pri podpori odločanja.

Lastniki spletnih strani

Vsem lastnikom spletnih strani (podjetja, fizične osebe, blogerji, lastniki vsebinsko dobrih in obiskanih strani ter aplikacij) omogočamo , da z njimi na enostaven, hiter in varen način generirajo zaslužek. Založniški sistem je namenjen vsem, ki:

 • želijo trženje prenesti izven podjetja (outsourcing),
 • želijo dodatno promovirati svojo stran,
 • imajo neprodan oglasni prostor,
 • želijo dodatni zaslužek.

Oglaševalski sistem ponuja najvišji razred tehnološke, organizacijske in strokovne podprtosti, ki omogoča učinkovito in nemoteno izmenjavo oglasnega potenciala med založnikom in oglaševalcem. Continue reading “Lastniki spletnih strani”

Merjenje in spletno poročanje

Napredni metrični sistem in možnost sledenja vseskozi beleži celo paleto merljivih in veljavnih podatkov, ki so oglaševalcu dostopna v realnem času  Poročila vsebujejo naslednje prikaze:

 • število vseh klikov na oglase,
 • število različnih klikov na oglase,
 • število vseh prikazov oglasov,
 • razmerje med prikazi in realiziranimi kliki (CTR),
 • dinamiko obiskov (po urah, dneh, obisku)
 • različne demografske prikaze (lokacija, spol…)

Realni in kvantitativni rezultati omogočajo nadaljnje analize in napovedovanja vedenjskih vzorcev ter sorodne napovedne momente.