Analiza internetnega prostora

Internet ponuja svoje komunikacijske, vedenjske, socialne, tržne in tehnološke zakonitosti, ki jih je pri ustvarjanju poslovnih modelov potrebno upoštevati. Analiza internetnega prostora zajema kvalitativno in kvantitativno poglobljene analize:

  • vedenja uporabnikov, socialnih skupin, mrež in odnosov,
  • uporabniške izkušnje, odziva uporabnikov,
  • strateškega pristopa, poslovnih modelov,
  • trendov,
  • plasiranja produktov in storitev,
  • uspešnosti oglaševalskih akcij,
  • konkurence in konkurenčnega prostora.

Analize se lahko opravijo celostno ali za določene segmente in so osnova pri podpori odločanja.