Poslovni modeli

Podjetje se pri vstopu v internetni prostor srečuje z dilemami, ki se nanašajo na investicijsko smiselnost, možnosti generiranja zaslužka in ustreznost poslovnih pristopov. Tehnologije in procesi, ki narekujejo razvoj poslovnih modelov na internetu so za različne panoge različno smiselni in opravičljivi.

Oblikujemo celovite internetne poslovne modele in načrte za vstop na lokalnih in globalnih internetnih trgih. Izvajamo celovito načrtovanje, ki obsega:

  • strateško načrtovanje: poslovne priložnosti, dodana vrednost, analiza konkurence,
  • marketinško načrtovanje: ključni kupci, spletne skupnosti,
  • finančno načrtovanje: vložki, stroški, analiza ROI,
  • operativno načrtovanje: kadrovske potrebe, outsourcing storitev, partnerji,
  • tehnično načrtovanje: administracija, programska oprema.