Oglaševalske akcije

Podjetjem in oglaševalskim agencijam načrtujemo in izdelamo celovite ali delne internetne oglaševalske akcije. Oglaševalcem ponujamo outsourcing njihovih že obstoječih akcij (npr. v klasičnih medijih) ali izvedbo povsem novih oglaševalskih modelov. Celovita akcija vključuje:

  • določanje ali prilagoditev strategije, ciljev,
  • definicijo ciljnih uporabniških skupin,
  • določitev oglaševalskih pristopov,
  • določitev oglaševalskih kanalov,
  • določitev načina merjenja uspešnosti,
  • vrednotenje, povratna informacija (feedback) in izpeljava nadaljnje akcije.