Stružena tesnila

Stružena tesnila so namensko izdelana tesnila za standardne ali specialne aplikacije. Izdelana so s postopkom struženja različnih vrst tesnilnih materialov, kot so plastomeri, elastomeri in drugih vrst tesnilnih materialov. Za takšen način izdelave se naročnik odloči, ko na trgu ne najde ustreznega tesnila v prosti prodaji, je prodajalna predaleč, je dobava prezahtevna s časovnega, stroškovnega ali katerega koli drugega razloga. Izdelovalci lahko na drugi strani stružena tesnila izdelajo v enem dnevu, v primeru dobave na dom.

Sicer se lahko skladno z dogovorom naročnik zglasi pri izvajalcu, ter počaka do konca proizvodnega postopka. Sodobna tehnika omogoča tudi zelo praktične in ekonomične rešitve brez dodatnih stroškov. Danes ima večina izdelovalcev ter naročnikov računalnik in dostop do spleta.

Dokumentacijo lahko naročnik izvajalcu pošlje preko preko elektronske pošte. Če je dokumentacija izdelovalcu dovolj razumljiva oziroma reprezentativna, lahko naročnik zgolj čaka pošto naslednji dan. V primeru kratkih razdalj med naročnikom in izdelovalcem je možen in smiseln tudi osebni prevzem. To velja tudi za daljše razdalje v primerih, ko so nova stružena tesnila pogoj za obratovanje stroja ali celotnega sistema.

Poleg dokumentacije se lahko v elektronski pošti priloži slikovni material, katerega se lahko dodatno opremi z oznakami, merami in drugimi pomembnimi informacijami. Če dokumentacija in slikovno gradivo ne zadošča, ostane zgolj opcija dostava vzorca izdelovalcu stružnega tesnila. Vzorec se lahko dostavi osebno ali preko pošte. Ta opcija je sicer zamudna in stroškovno neugodna za naročnika, vendar hkrati najbolj reprezentativna za izdelovalca. Slednji lahko na podlagi ogleda vzorca ne oceni zgolj osnovnih mer in karakteristik, ampak še veliko več.

Na vzorcu so lahko sledi obrabe, poškodb in razne druge za izdelovalca pomembne informacije. Izdelovalec na podlagi tega in izkušen lahko sklepa, da gre za slabo izbiro materiala, slabo vzdrževanje, montažo ali kakšno drugo nepravilnost. V primeru slabe izbire materiala ima pogosto možnost, da z boljšim materialom v najboljši možni meri prispeva k izboljšanju ali celo odpravi nepravilnosti. V drugih primerih, pa lahko opozori na nepravilnosti in predlaga rešitve. Na splošno se za stružena tesnila odločamo pri izdelavi manjših serij.