Sončna elektrarna je dobra naložba

sončna elektrarnaSončna elektrarna je sistem fotovoltaičnih modulov, ki se jih namesti na streho. Moduli so sposobni sončno energijo pretvoriti v električno energijo, ki se oddaja v omrežje. Omrežje v tem primeru predstavlja nekakšen shranjevalnik energije. V sončnih obdobjih je običajno višek električne energije, in takrat jo oddajamo v omrežje. Kadar pa imamo večje potrebe po električni energiji kot jo proizvedemo, pa jo jemljemo iz omrežja. Na koncu koledarskega leta dobimo obračun za razliko med prevzeto in oddano električno energijo v tekočem letu. Sončna elektrarna nam nudi izjemne prihranke pri stroških za elektriko.

S pomočjo sončne elektrarne se nam celotna investicija povrne nekje v desetih letih. Seveda je optimalni izkoristek odvisen od številnih dejavnikov med katerimi je tudi naša finančna sposobnost. Višina naložbe je odvisna predvsem od moči sončne elektrarne in površine celotnega sistema. Vsekakor je potreben individualen pristop za vsakega uporabnika posebej. Tako je najbolje, da se pri celotnem projektu določimo za ponudbo na ključ. Le ta ima namreč številne prednosti, zaradi katerih bodo naše skrbi popolnoma odveč.

Ponudba na ključ vsebuje najprej ogled objekta in izračun nekaterih parametrov, ki vplivajo na postavitev sončne elektrarne. Običajno sledi zbiranje celotne dokumentacije in postopke za postavitev elektrarne na objekt. Izbrani izvajalec nam prav tako nudi pomoč pri sofinanciranju in pridobivanju subvencije iz javnega sklada. Ko je sončna elektrarna nameščena, nam izvajalec nudi tudi stalni nadzor, vzdrževanje in servis naše elektrarne. Redno čiščenje enkrat letno poveča tudi proizvodnjo električne energije in hkrati podaljšuje življenjsko dobo sončne elektrarne. Življenjska doba pravilno vzdrževane sončne elektrarne je lahko tudi 30 let in več.

Kot smo že povedali, je višina naložbe odvisna predvsem od moči sončne elektrarne in površine. Kljub temu pa se med posameznimi ponudniki lahko pojavljajo razlike v ceni celotnega projekta. Razlika se pojavi tudi na račun izbire različno kakovostnih komponent z različno garancijo.