Odvetnik za družinsko pravo

družinsko pravoOdvetnik za družinsko pravo, se ukvarja s skupkom pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Družinsko pravo, ki ga mora obvladati odvetnik za družinsko pravo, obvladuje kopica značilnosti in načel, ki se oddaljujejo od civilnega prava. V družinskem pravu odvetnik za družinsko pravo (več na https://www.pipus.si/druzinsko-pravo) ve, da je načelo avtonomije zelo omejeno in se ne razteza na družinsko pravo kot celoto. Avtonomija volje je še najbolj poudarjena pri svobodi sklepanja zakonske zveze – isto velja za oblikovanje izven zakonske skupnosti, pri enakopravnosti zakoncev oziroma obeh izvenzakonskih partnerjev in pri sporazumni razvezi.

Odvetnik za družinsko pravo mora biti poseben specialist, saj se družinsko pravo obravnava kot samostojna pravna panoga. Na podlagi tega lahko trdimo, da so pravila družinskega prava v večini primerov prisilna, roditeljska pravica je po svoji naravi dolžnostno upravičenje, premoženjska prvina družinskih razmerij je drugotnega pomena in poglavitne ustanove družinskega prava so v javnem interesu.

Strankam odvetnik za družinsko pravo lahko nudi pravno pomoč in zastopanje tudi v postopku razveze zakonske zveze (ločitve), razdelitve skupnega premoženja, prepustitve stanovanja v izključno rabo enega od zakoncev, postopku dodelitve vzgoje in varstva otroka v varstvo in vzgojo enega ali obeh staršev. Odvetnik za družinsko pravo pripravi tudi dokumente za izvedbo sporazumne razveze zakonske zveze (ločitve), sporazumnega dogovora o varstvu in vzgoji otrok in sporazumne delitve premoženja.

Veliko krat se zgodi, da odvetnik za družinsko pravo pomaga strankam tudi pri posvetu oz. nasvetu glede povišanja preživninske obveznosti in tudi obratno, priprave in vložitve tožbe na znižanje preživnine. Obstoj pravno relevantnih okoliščin za presojo utemeljenosti znižanja ali zvišanje preživnine temeljito presodi odvetnik za družinsko pravo, ter se skupaj s stranko, ki predlaga eno ali drugo pogovori o realni teži predlaganega. Odvetnik za družinsko pravo mora tako biti izjemno razumen, kot tudi realen pri predlogih,ki jih podaja svojim strankam.