Angleščina v Ljubljani

Angleščina je res brez dvoma jezik, ki se ga na svetu uči največ ljudi. V vsakem primeru govorimo o drugem najbolj pomembnem jeziku na svetu. V nadaljevanju bomo napisali nekaj zanimivih in ključnih dejstev o angleščini. In sicer, se v angleščini niti ena sama beseda ne ujema z besedo »purple«, enako velja za besedo »silver«, kot tudi ne nazadnje, se nobena angleška beseda ne ujema z besedo »orange«. Vas zanima učenje angleščine v Ljubljani?

Če se osredotočimo na statistične podatke, oziroma opišemo raziskavo, ki je bila opravljena, angleščina najpogosteje uporablja črko e, najredkeje pa angleščina uporablja črko q. Če govorimo o najdaljši angleški besedi, ki ne vsebuje samoglasnika, govorimo o besedi v slovenskem prevodu ritem. Najstarejša angleška beseda, ki smo jo kadarkoli slišali je beseda mesto. Zanimiv je podatek, da se največ besed, angleškega izvora začne s črko s.

Angleščina je sestavljena kar iz milijon besed. Vendar se nekje tako v poslovnem, kot tudi v osebnem jeziku, uporablja med 6000 do maksimum 8000 angleških besed. Zanimiv je podatek, da samo tri besede v celotni angleški zbirki besed vsebujejo v besedi dva zaporedna u-ja. To pa so besede: ostanek, kontinuum in vakuum.

Angleščina velja za jezik, v katerem prav vsak dan nastajajo nove besede in besedne zveze ter izrazi. Najpogosteje se to dogaja, kar na družbenih omrežjih. Vsako leto, pa sledi tekmovanje v izbiranju naj besed leta, ki so angleškega izvora. Recimo, ena izmed novih besed, ki je nastala po letu 2015 velja zagotovo beseda »emoji« Ta beseda, je bila beseda leta 2015 in sicer so jo izbrali pri uredništvu slovarja Oxford Dictionary. Pravzaprav, ta beseda, sploh ni beseda ampak velja bolj za čustveno ikono oziroma smeškota. V rabi je že dlje časa, bolj natančno od poznih devetdesetih let. Močno pa se je razširila šele po omenjenem letu.

Ko pade odločitev, da se bomo začeli učiti angleščine, nam pri učenju tega jezika zelo pomaga branje člankov v angleščini. Na podlagi tega širimo besedni zaklad in angleščina se utrjuje na osnovi besedišča in struktur.